Svenska

Kolonihantering

Ordning bland djuren


kGen tillhandahåller kvalifiserad rådgivning inom försöksdjursavel, genetik och genanalys.  Vi kan även styra kunders avel genom tillgängliga IT-system.


VÅRA TJÄNSTER

IT system som passar för din verksamhet sparar tid, gör dagen mer effektiv och förbättrar ekonomien.


Se mer

Behöver du 10 homozygota honor i veckan eller kanske fyra grupper möss samtidigt? Vi kan lägga upp en avelsplan till dig.


Se mer

Bestämning av flera alleler i samma reaktion höjer effektiviteten och minskar risken för felregistrering.


Se mer

Även i den bästa av världar kanske aveln inte ger förväntade resultat, PCRen krånglar och en otrevlig infektion upptäcks på avdelningen.


Se mer  SOP implementering

Standard operating procedures (SOPar) gör dagliga rutiner mer förutsägbara och enklare att planera.  Vi kan hjälpa er skriva nya SOPar eller ta en kritisk titt på era nuvarande.

Se mer

Introduktion av  CRISPR/Cas9 teknologi medför att genmodifieringar kan åstadkommar snabbare och enklare. Pronukleär injektion och homolog rekombination är fortfarande viktiga tekniker som kan användas för att åstadkomma nya djurmodeller


Se mer