ARRIVE

ARRIVE 2.0

ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) är ett stort samarbetsprojekt för att systematisera data vid publicering av forskning med försöksdjur. Dels "Essential 10" som tar upp vad som bör beskrivas, dels "Recommended Set" som utöver data i publicering också tar upp viktiga faktorer i försöksupplägget.

kGen erbjuder nu granskning av manuskript enligt "Essential 10". Under 2021 till ett fast pris av 500kr.


Observera att EU ansökningar inom Horizon Europe förutsätts följa ARRIVE när de innebär försöksdjursforskning.

Länkar & Referenser

ARRIVE hemsida


ARRIVE riktlinjer


ARRIVE förklaringar och exempel


EDA planeringsverktyg för djurförsök


Prepare  Planeringsöversikt för djurförsök