genanalys

Genanalys

Genanalys kan grovt delas i i fyra områden, här listade i ökande komplexitet.


1. Analysis för närvaro av en specifik mutation

2. Analysis för homozygositet, heterozygositet or hemizygositet av en gen

3. Analysis för närvaro avkorrekt form efter rekombinering, till exempel av Cre eller Flp.

4. Analysis för att etablera hur ren en genbakgrund är.

5. Analysis tför att upptäcka genetiska polymorfismer som påverkar en fenotyp.


kGen kan hjälpa med de första fyra punkterna. Analys av hela genomet för att

fastställa vilka polymorfismer som är relevanta är ett stort åtagande som kGen inte

har resurser för. Men vi indikerar gärna vilka organisationer som har dessa resurser.


Punkterna ett till tre används för att kontrollera om en genmodifiering har nedärvts.

De kan också användas till att påvisa kändamutation som till exempel non-agouti

mutationen.Det kan förstås vara uppenbart om mutationen är dominant, men en väl

beprövad metod är viktigt om mutationen/modifiering är recessiv.


Den första rekommendationen är

...utveckla en metod som är specifik för mutationen. Även om det finns etablerade

metoder för vanliga genkomponenter som till exempel GFP eller insulin promotorn

från råtta ökar risken för sammanblandningar av olika linjer om metoden inte särskiljer

mellan dessa.


Den andra rekommendationen är

... sätta upp en PCR så att varje individuell reaktionger åtminstone ett band på gelen.

På detta sätt har du en inre kontroll att riktigt gjort. Du kan ha en inre kontroll eller en

metod som ger olika bandstorlek beroende på vilken genvariant som påvisas.


Den tredje rekommendationen är

.... att använda en biopsimetod som samtidigt ID märker ditt försöksdjur. En metod för båda ändamål minskar risken för att analysresultatet hänförs till fel djur.


Länkar

Primer3web


Vår expertis

* Många års erfarenhet med att utveckla genanalysmetoder

* Förmåga att förbättra ickeoptimala metoder

* God förståelse för material och metoder som används i genanal

* Stort nätverk med material- och tjänsteleverantörer