Genmodifiering

Genmodifierade djur

För att kunna utveckla en ny djurmodell krävs kunskap på flera nivåer. kGen kan hjälpa dig åp vägen fram till en lyckad modell. Beroende på var du ligger i din planering kan vi hjälpa med avgränsning, design, utvärdera förslag eller välja leverantör. 


Här är några frågor att ställa sig

1.  Vill jag ha ett snabbt, men kanske inte komplett svar eller är jag beredd att vänta på  utveckling av en fullständigare modell?

2.  Kan jag spendera mer än en miljon kr på en ny modell eller ligger budgeten under 100 000kr  i dagsläget?

3.  Finns det en existerande modellsom jag kan  använda eller måste jag börja från grunden?

4.   Har jag tillräcklig kunskap om genens funktion för att kunna välja en genkonstruktion som tillfedställer mina behov?

5.   Har jag tillräcklig genetisk kunskaap för attt kunna välja ett bra konstrukt?

6. Vilka mål kan jag kompromissa med och vilka är fundamentala?

7.  Vilka nya tekniker har tillkommit sedan jag sist försökte med en genmodifiering

8. Har jag nödvändig utrustning för att kunna analysera DNA, celler och djur?

9.  Kan jag använda den genbakgrund som leverantören föredrar i mina försök?

10. Vilka kan  sälja de tjänster jag behöver?


Har du svar på allt? Om inte, kan kGen hjälpa dig räta ut några frågetecken.Länkar

under bearbetning


Vår expertis

* Utvärdera föreslagna modifieringar

* in silico design av modifierade gener

* Kunskap om existerande modeller, levande och frysta i repositorier

* Up to date på genetiska faktorer och nomenklatur

* Brett nätverk av experter och leverantörer