Koloniplanering

Hantera avelskolonier med möss och råttor

.....effektivt

Många komponenter ska samverka för att en avelskoloni ska fungera väl.

De fysiska förutsättningarna ska finnas i form av en anläggning med styrning av ljus, temperatur, fuktighet och ljud. Anläggningen ska underlätta hantering av rena och smutsiga burar samt burbyten. Rent material och rena djur ska inte riskera kontamineras av smittor och avfall.


Tränad personal ska sköta om anläggning och djur. Inte nog med att de ska upprätta hålla sina kunskaper, de ska vara flexibla vid förändringar och inte minst upprätthålla kontakt med och förtroende hos de forskare som bedriver verksamhet i anläggningen.


De möss och råttor man tar in ska hålla en viss hälsostandard. De ska avla på ett förutsägbart sätt och deras genetiska integritet ska skyddas.


Kunderna/Brukarna/Forskarna ska kunna driva sina försök på ett effektivt sätt inom ramen för vad anläggningen och personalen är avsedda att klara.


Verksamheten ska dokumenteras så att lagar och regler följs.

                                                                                 

                                                                                                                                                                               

Nu finns det IT-system som kan hjälpa er med att styra den dagliga verksamheten, upprätthålla regler och fungera som ett arkiv där alla relevanta fakta är sökbara.

Att spara gamla burkort som arkiv är osäkert, svårt att söka i och ger ingen koppling till viktiga yttre förhållanden.


...och när det uppstår utmaningar.

Oförutsedda händelser sker förstås även i de mest välskötta anläggningar.

Styrning av ljus/mörkerperioden kan sluta fungera.  Någon  går in i djurrummet efter arbetstid och tänder en lampa under mörkerperioden och aveln påverkas.

Luftfuktigheten faller under vintern.

Om dessa data ligger tillgängliga elektroniskt är det enkelt att felsöka.


Men om pappersprotokollet med data ligger inlåst i ett arkiv eller ännu värre, slängts när det nya sattes upp blir det svårare. Naturligtvis kan inte alla parametrar ligga i systemet. En ombyggnad i närheten kan mycket väl påverka kolonien. Med kontroll på de yttre förhållanden kan orsaker till en  mindre välfungerande avel sökas närmare buren.

-Har aveln gått bra tidigare? 

-Är det ny personal i rummet?

-Vid vilken ålder brukar stammen börja avla? Hur många kullar får de innan de slutar?

-Är avelsprestanda en fenotyp att ta hänsyn till när försöken planeras?


Ett bra system ska också ge stöd så att du vet hur många djur som använts på ett etiskt tillstånd. Det ska ge varning så att nya kullar skiljs i rätt tid. Man ska kunna skicka beställning av teknisk hjälp och  få bekräftelse ges på att den är utförd.


kGen hjälper dig sätta upp ett effektivt system där dina behov tillgodoses.