Avelsplanering

Avelsplanering

För att kunna bedriva en god avel måste ett antal miljöfaktorer uppnå en miniminivå.

Temperatur, fuktighet, foder, berikning, ljud, ljus, ventilation samt personalens och användarnas hantering

av djuren är alla exempel på faktorer som påverkar avelsresultatet. Mer om detta

i avsnittet kolonihantering.


Möss sätts i avel med en hanne och en till flera honor, beroende på burstorlek och

andra institutionella regler. En hona av en vanlig inavlad stam kan vara produktiv i

ungefär ett halvår. Man bör tänka på att sätta nya avelsdjur till sidan så att förnyad

avel inte riskeras.


När de yttre förutsättningarna är etablerade och kontrollerade ska aveln drivas så

att djuren trivs och avlar effektivt. Det är vanligt att vara alltför optimistisk när man

planerar tiden för aveln fram till försök. Man bör därför inkludera en säkerhetsmarginal

så att försöken blir bra. Det är viktigt att hitta en balans mellan att försöken blir statistiskt

säkra och att beakta 3R så att man inte tar fram djur i onödan.


kGen kan planera er avel så att ni till exempel får ett bestämt antal djur i veckan

som uppfyller krav på genuppsättning, kön ålder mm.

Det är också möjligt att planera aveln så att ett antal djur blir klara till en viss

tidpunkt.

kGen kommer förstås också att se till att kolonien bevaras och att genetiska

integriteten hos modifieringar och genbakgrund säkerställs.

Hjälp med avelsplanering kan bokas vid enstaka tillfällen eller köpas som en

prenumeration.

Den som hellre vill planera sin avel själv kan ha mycket nytta av den mall som

JAX tagit fram och som finns länkad längre ned på sidan. Där ligger också några

bra guider.

God avelsplanering är också beroende av att man kan följa släktskap och resultat tillbaka i tiden. kGen rekommenderar därför att man snarast börjar använda ett elektroniskt system för att följa upp aveln. Det finns många exempel på stora eller små system i avsnittet Mjukvara för kolonihantering. Det underlättar också vid felsökning om det finns lagrade, lätt sökbara data, att tillgå.Du har fått ett heterozygot avelspar på en genbakgrund som troligen är övervägande C57BL/6 av en samarbetspartner


Hur snart kan få två homozygota hannar i veckan med en ålder av 8-10 veckor?

Hur snart kan du få 20 homozygota honor och 20 homozygota hannar till ett försök?

Du behöver 100 djur till ett stort försök om fyra månader. Går det?
ill:R.Mattsson

                                                                 "... the mice were found to be of                                             non optimal age for breeding"                                                                                                                                                                                                                                           


Länkar

JAX beräkningsblad för beräkning av kolonistorlek

JAX guide för musavel

En bra guide till god avelsplanering som ligger i linje med kGen uppfattningVår expertis

 *Planlägga avel för enstaka eller reguljära försök

*Optimera komplexa avelsuppsättningar

*Felsöka avelsproblem

*Speed congenic avel

*Sätta upp avelsscheman

*Implementera mjukvara för avelsstyrning

*Bibehålla avelskolonier genom IT system