Mjukvara för kolonihantering

Mjukvara för kolonihantering


kGen menar att dessa tre principer är grundläggande när val av system skall göras

  • Data måste även vara tillgängliga utanför vivariet och ändringar synas i realtid
  • Systemet skall spara tid åt organisationen
  • Systemet skall förenkla slutförande av projekt för alla inblandade.kGen strävar efter att lista alla system som är ägnade åt kolonihantering. Fokus ligger

på råttor och möss, men många system kan också användas för fler arter.

System riktade mot veterinärer och CRO utan avel inkluderas inte här.

11 system har försvunnit sedan listan publicerades första gång 2014

  1. Mausoleum

  2. Science Linker

  3. Tick@lab 

  4. Mosaic vivarium 

  5. Labtracks

  6. Anibio

  7. Pyrat 

  8. AFP Transgen   

  9. Facility 

10. Lab animal research facility management software

11. denna programvara är inte längre tillgänglig

12. Topaz technologies

13. LARS

14. Genotrack

15. ARMIS

16. SoftMouse

17. mLims

18. E-mouse Lab (problem med hemsida)

19. Rodent module

20. Climb

21. ICM

22. MouseJ   (gratis system)

23. BSRI-Tap

24. GeneOZ VMS

25. RPM

26. Animal Bioware

27. enos

28. MCMS

29. Colony   (gratis system)

30. Free Colony Management Software   (gratis system)

31. WhatIf CMS

32. Animal CMS

33. TopoDB

34. JCMS


Alla namngivna system var i bruk vid senaste kontroll (januari 2021). Välj system efter vilka arter du använder och var i världen du har din verksamhet. kGen rekommenderar att du testar i ett litet urval vid din egen institution innan du gör ditt slutgiltiga val. Försök också komma

i kontakt med några användare

Länkar

Läsning på andra sidor.


om programvara för kolonihantering


kurser i kolonihantering


vid  JAX

Vår expertis

*Planera avel för enstaka försök eller regelbundna leveranser

*Optimera komplexa avelsupplägg

*Felsöka problemavlar

*Snabbkongenavel

*Sätta upp avelscheman

*Tillrättalägga hantering av mjukvara för avel